บริษัท เอส. เจ. ยูนิเวอร์แซล จำกัด ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 บริษัทได้ขยายโรงงานและโกดังจัดเก็บสินค้าและอะไหล่ต่างๆ บนเนื้อที่กว่า 5 ไร่ เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน อีกทั้งได้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเป็น 25 ล้านบาทในปี 2549

บริษัท เอส.เจ.ยูนิเวอร์แซล จำกัด เป็นผู้นำเข้า ผู้แทนจำหน่าย ออกแบบ ประกอบ และติดตั้งระบบรวมถึงอุปกรณ์ยกทุกชนิด อาทิ รอกโซ่ไฟฟ้า รอกสลิงไฟฟ้า เครนไฟฟ้า ลิฟท์ ควบคุมงานการออกแบบการประกอบติดตั้ง โดยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐาน JIS, CMAA, DIN ปรัชญาการออกแบบและนำเสนอสินค้ามุ่งเน้นที่การใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ติดตั้งและส่งมอบตรงต่อเวลาคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุด อะไหล่พร้อมให้บริการหลังการขาย

วิสัยทัศน์

เพื่อเป็นอันดับหนึ่งในอุตสาหกรรม รอก-เครน-ลิฟต์ ด้วยการส่งมอบสินค้าและบริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า

พันธกิจ

เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดในสินค้าและบริการของเรา
เรามุ่งเน้นที่จะให้บริการลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขาย โดยวิศวกรผู้ชำนาญการ
ด้วยปรัชญาการทำงานที่คำนึงถึง คุณภาพ การส่งมอบที่ตรงต่อเวลา การใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ และคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุด