บริการก่อนการขาย

  1. รับปรึกษาการใช้งานโดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ
  2. ออกแบบตามความต้องการ การใช้งานของลูกค้าโดยทีมวิศวกรออกแบบ
  3. นำเสนอแผนและรายละเอียดของโครงการโดยทีมวิศวกรผู้ชำนาญการ
  4. เสนอราคาที่ลูกค้าพึงพอใจ


บริการหลังการขาย

  1. มีการรับประกันสินค้าหลัก เช่น รอกไฟฟ้า เป็นระยะเวลา 2ปี
  2. มีการรับประกันโครงสร้างเครน เป็นระยะเวลา 3ปี
  3. มีการบริการหลังการขาย 4 ครั้งต่อปี เมื่อหมดสิ้นระยะเวลารับประกัน มีบริการต่อสัญญาบริการในราคาพิเศษ
  4. มีการบริการตรวจเช็คสภาพเครนโดยทีมงานวิศวกรผู้ชำนาญงานเฉพาะด้าน และ ออกเอกสารอนุญาตการใช้เครนให้กับลูกค้า